Integritetspolicy

Integritetspolicy

Syftet med den här integritetspolicyn är att du som besökare ska få reda på hur Hartvig Industriteknik AB (HITAB) behandlar personuppgifter som lämnas via webbplatsen (https://www.hitab.se). Dessutom vill vi förtydliga hur den teknik som vår webbplats använder förhåller sig till besökarens personliga integritet.

Personuppgiftsansvar

Vi värnar om din integritet och ansvarar för de personuppgifter som du lämnat in till oss. Vi vill att du ska känna dig trygg gällande din integritet. Bolagets behandling av kunduppgifter följer dataskyddsförordningen.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som kan knytas till en identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är de som kan identifieras direkt eller indirekt via till exempel namn, personnummer, bild eller platsdata. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person.

Personuppgiftsbehandling

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information för att kunna utföra kund- och marknadsanalyser. Vi behandlar personuppgifter när vi har laglig grund och/eller så kallat ”berättigat intresse”.

SSL- eller TLS-kryptering

På denna webbplats används SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiellt innehåll, till exempel förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan se om en anslutning är krypterad genom att titta på adressraden i webbläsaren. Den är krypterad om den första delen i adressen ändras från ”http://” till ”https://” och en hänglåssymbol visas.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan den information du överför till oss inte läsas av tredje part.

Analyser och tredjepartsverktyg

När du besöker vår webbplats kan statistisk analys utföras av ditt surfbeteende. Detta sker framför allt med hjälp av cookies och analysverktyg. Analysen av hur du navigerar på nätet sker vanligen anonymt, vilket innebär att vi inte kan identifiera dig med utgångspunkt från denna information. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Mer information finns i vår integritetspolicy nedan. Du kan invända mot denna analys genom att inte tillåta cookies på webbplatsen.

Kommunikation

När du kontaktar oss via email, telefon eller kontaktformulär på hemsidan behandlar vi dina uppgifter för att kunna följa upp dina frågor eller synpunkter. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att bistå dig med service och bedriva affärsverksamhet.

Uppgifter:

  • E-postadress
  • Namn
  • Telefonnummer
  • Bolagsnamn
  • Uppgifter som du självmant uppger

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer spara dina personuppgifter under den tid som vi behandlar ditt ärende.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer.

Webbplatsteknik

Teknik och externa verktyg som används på vår webbplats:

Cookies

Cookies är små textfiler som sparas på din dator varje gång du besöker en webbplats. Vår webbplats använder sig av cookies för att kunna samla korrekt besöksstatistik i syftet att förbättra användarupplevelsen.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Du kan stänga av cookies-funktionen genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Om du väljer att göra detta kan vissa funktioner på vår webbplats sluta fungera.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst. Google Analytics använder så kallade cookies för sin tjänst. Detta är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som cookien tar fram om hur du använder webbplatsen överförs vanligen till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics-cookies sparas i enlighet med artikel 6.1(f) i dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende för att kunna optimera både sin webbplats och sin annonsering.

Denna webbplats använder Google Analytics demografiska funktioner. Detta gör det möjligt att ta fram rapporter om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Denna information kommer från intressebaserad annonsering från Google och tredjeparts besökarinformation. Dessa insamlade uppgifter kan inte kopplas samman med någon specifik individ.  Du kan förhindra att Google Analytics samlar in information om dig genom att rensa dina cookies och inte godkänna användning av dessa på webbplatsen. Mer information om hur Google Analytics hanterar personuppgifter finns i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Om du är inloggad / registrerad

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behandlar bara dina personuppgifter under den tid de behövs eller tills du själv begär att få dem borttagna.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer.

Vad har du för rättigheter?

Om du har ett konto på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.